StateGames_OBXU12G_Action_039

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_051

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Player_012

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_052

6/30/04

Coach Shots

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_007

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_037

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_036

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Player_001

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_013

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_002

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_003

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_004

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_028

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_005

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_006

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_008

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_009

6/30/04

Mona Lisa in Mud

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_010

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_011

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_012

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_040

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Player_003

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_015

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_016

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_017

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_018

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_019

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_020

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_021

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Player_004

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_022

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_023

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_025

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_026

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_027

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_029

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_030

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_031

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_032

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_033

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_034

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Action_035

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Player_002

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Player_008

6/30/04

StateGames_OBXU12G_Player_010

6/30/04