AWL mountain lion 1110-24 (6;16 PM) zg 0

10/25/11

AWL mountain lion 1110-24 (6;16 PM) zg 0

10/25/11

AWL mountain lion 1308-20 GH 01

8/20/13

AWL mountain lion 912-28 zg 01

12/29/09

AWL mountain lion 912-19 zg 03 edited

12/20/09

AWL mountain lion 1111-18 (3;55 AM) bc 0

11/29/11

AWL mountain lion 1111-18 (3;55 AM) bc 0

11/18/11

AWL mountain lion 911-29 zg 01 edited

12/1/09

AWL mountain lion 911-23 zg 02 edited

11/24/09

AWL mountain lion 911-23 zg 02 edited

11/24/09

AWL mountain lion 911-23 zg 01 edited

11/24/09

AWL mountain lion 911-23 zg 01 edited

11/24/09

AWL mountain lion 912-16 zg 03

12/16/09

AWL mountain lion 908-09 ef 01

8/10/09

AWG bobcat 1308-16 Z3 01

8/17/13

AWS bobcat 1208-21 ma 01v

8/28/12

AWS bobcat 1201-01 ts 01

2/10/12

AWS bobcat 1201-07 ts 01

2/10/12

AWS bobcat 1109-05 zg 01

9/13/11

AWS bobcat 1104-12 g1 01

4/13/11

AWS bobcat 1109-05 db 01

9/21/11

AWS bobcat 1012-06 g1 01

12/9/10

AWS bobcat 1010-01 ts 01

10/2/10

AWS bobcat 1003-19 g1 01 edited

6/29/10

AWS bobcat 1003-19 g1 01

3/19/10

AWS bobcat 911-04 zg 01

11/11/09

AWS bobcat 908-05 tf 01

8/6/09

AWS bobcat 908-09 tf 01

8/10/09

AWS bobcat 908-11 ef 01

8/11/09

AWS bobcat 909-02 bh 01

9/5/09

AWS fox 1208-17 zg 01v

8/21/12

AWS fox 1004-06 zg 01

4/13/10

AWS fox 1003-31 bb 01

4/9/10

AWS fox 1006-15 g3 01

6/19/10

AWS fox, grey 1009-29 bh 01

10/2/10

AWS fox, grey 1012-09 zg 01

12/27/10

AWS fox, grey 1012-08 rb 02

12/8/10

AWS fox, grey 1012-07 rb 01

12/8/10

AWS fox, grey 1012-07 rb 02

12/8/10

AWS fox, grey 1012-11 rs 01

12/18/10

AWS fox, grey 1011-06 g3 01

11/9/10

AWS fox, grey 1011-07 g3 01

11/9/10

AWS fox 1010-11 gh 01

10/18/10

AWS fox 1008-17 zg 02

8/21/10

AWS fox 1008-28 zg 01

9/3/10

AWS fox 1006-18 g3 01

6/19/10

AWS fox 1006-16 g3 01

6/19/10

AWS fox 1006-12 g3 01

6/14/10

AWS fox 1004-02 g1 01

4/9/10

AWS fox 1003-29 g1 01

3/30/10

AWS fox, grey 1012-08 rb 03

12/8/10

AWS fox 1006-03 bb 01

6/10/10

AWS fox 1004-10 zg 01

4/13/10

AWS fox 908-25 g2 01

8/31/09

AWS fox 909-03 g2 01

9/5/09

AWS fox 909-01 g2 01

9/5/09

AWS fox 912-09 bb 01

12/18/09

AWS fox 912-16 tf 01

12/17/09

AWS fox, grey 1108-22 tf 01

8/22/11

AWS fox 1201-17 g1 01

1/20/12

AWS fox 1201-17 g1 02

1/20/12

AWS fox 1201-28 ma 01

1/28/12

AWS fox 1201-12 g1 01

1/16/12

AWS fox, grey & porcupine 1109-14 zg 01

9/20/11

AWS raccoons 1201-19 aw 01

1/21/12

AWS raccoons 1201-16 aw 01

1/21/12

AWS raccoons 1201-15 aw 02

1/16/12

AWS raccoons 1201-15 aw 01

1/16/12

AWS fox & raccoon 1003-30 g1 01

3/30/10

AWS raccoon & bat 1008-17 g1 01

8/21/10

AWS raccoon 1201-20 ma 01

1/23/12

AWS raccoon 1201-22 rs 01

1/23/12

AWS raccoon 1201-24 rs 01

1/28/12

AWS raccoon 1201-27 g3 01

1/28/12

Chris Bauman fox & raccoon  1005-12

5/28/10

Rob & Matthew Stokely fox 1007-31

8/2/10

Bruce Belson, bobcat 1102-19 m 01

3/4/11

AHGP02 Mike & Kyle Hambrick, fox 1108-13

8/18/11